Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Cards Online [Αγωνία,Ξερή]

THE BEST ANDROID APPS & MOD GAMES !!!
Παίξτε χαρτιά online, η τρέχουσα έκδοση υποστηρίζει αγωνία και ξερή, σε επόμενες εκδόσεις θα προστεθούν και άλλα παιχνίδια όχι απαραίτητα μόνο με χαρτιά.
Play card games online, the current version supports two popular Greek games, Agonia(similar to crazy eights) and Xeri. More to come.
Since this is a new game, updates will be available very often to fix bugs and add more features, so please stay updated :)

features:
1. 1 vs 1 multiplayer games
2. invite online players and play against them.
3. create private games and let your friends join them.
4. single player that doesn't need internet connection.
5. Two available games. Agonia(Αγωνία), Xeri(Ξερή)
6. Chat with your opponents.
7. Facebook login, your profile image and your first name will be visible to your opponents and in the "Browse players" section.

Next steps:
1. Game accounts as alternative to facebook login.
2. Online scores.
3. New game : biriba online.
4. New game : Diloti - Δηλωτή - online.*Η νέα έκδοση ανέβηκε σαν ξεχωριστή εφαρμογή εδώ : Cards Online 2 (Αγωνία,Πόρτες)
*Όσοι δεν μπορείτε να συνδεθείτε μέσω facebook βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής facebook στο κινητό σας*

APK
Δημοφιλείς Αναρτήσεις